ثبت رسید پرداخت

ثبت رسید وجه

پس از ثبت سفارش ، وجه صورتحساب را از طریق اپلیکیشن های انتقال و یا واریز از عابر بانک پرداخت نموده و در این فرم اطلاعات را وارد نمایید تا سفارش تکمیل و ارسال گردد. با تشکر تهران لجر

  • نام و مشخصات پرداخت کننده و سفارش دهنده بایدیکی باشند.
  • لطفا بدون صفر وارد کنید. مانند 9353810897
  • شماره سفارش ثبت شده
  • Accepted file types: jpg, pdf, png, Max. file size: 30 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .