نحوه تأیید عبارت seed (عبارت اولیه) در کیف پول سخت افزاری سیف پال S1

نحوه تأیید عبارت seed (عبارت اولیه) در کیف پول سخت افزاری سیف پال S1

نحوه تأیید عبارت seed (عبارت اولیه) در کیف پول سخت افزاری سیف پال S1

این مقاله نحوه تأیید عبارت یادگاری را که عبارت seed نیز نامیده می‌شود، در کیف پول سخت افزاری  سیف پال S1 نشان می‌دهد. این ویژگی seed verification به شما کمک می کند تا بررسی کنید که آیا از عبارت خود به درستی نسخه پشتیبان تهیه کرده اید یا خیر. این ویژگی عبارت seed را نشان نمی دهد، بلکه فقط پشتیبان خود را تأیید کنید.

مقاله شامل مراحل زیر است:

  • مرحله 1 به Seed Verification بروید.
  • مرحله 2 کد پین را وارد کنید.
  • مرحله 3 تأیید را شروع کنید.
  • مرحله 4 تکمیل شود.

مرحله 1- به Seed Verification بروید.

کیف پول سخت افزاری S1 خود را روشن کنید و وارد Settings–Seed Verification شوید.

مرحله 1 نحوه تأیید عبارت seed (عبارت اولیه) در کیف پول سخت افزاری سیف پال S1- به Seed Verification بروید.

مرحله 2 کد پین خود را وارد کنید.

روی “Next” کلیک کنید.

مرحله 2 کد پین خود را وارد کنید.

کد پین خود را وارد کرده و روی تب «√» کلیک کنید.

کد پین خود را وارد کرده

مرحله 3 عبارت یادگاری را تأیید کنید.

طول عبارت یادگاری خود را انتخاب کنید.

مرحله 3 عبارت یادگاری را تأیید کنید.

برای شروع تأیید صحت، روی «Ok» کلیک کنید.

عبارت یادگاری خود را به ترتیب صحیح وارد کنید. و سپس روی “√” کلیک کنید،
تا زمانی که تمام  عبارت یادگاریِ شما وارد شود.

نحوه تأیید عبارت seed (عبارت اولیه) در کیف پول سخت افزاری سیف پال S1

مرحله 4 تأیید را کامل کنید.

بعد از اینکه آخرین عبارت یادگاری را وارد کردید، وقتی روی تب ‘√’ کلیک کردید. و پیام پاپ آپ زیر را مشاهده کردید، به شما تبریک می گویم! عبارت یادگاری شما به درستی پشتیبان گیری شده است!

نحوه تأیید عبارت seed (عبارت اولیه) در کیف پول سخت افزاری سیف پال S1